Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d6%83%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%a8-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7%d6%80%d5%9d-%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%a5%d5%b6/
«Փաստորեն, Նիկոլը, երբ երգում էր՝ ես մենակ չեմ, դա այդքան էլ այդպես չէ և Նիկոլը մենակ է». Սյուզաննա Սիմոնյան