Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d6%84%d5%a1%d5%b8%d5%bd-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a5%d5%ac-%d5%b8%d6%82-%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81-%d5%bf%d5%a1%d5%ac-%d5%a9%d5%a5/
Փորձում են քաոս ստեղծել ու ցույց տալ, թե հեղափոխական իշխանությունը չի կարողանում կառավարել երկիրը