Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bavnews.am/%d6%85%d5%a3%d5%b8%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d5%bd%d5%ab%d5%b6-454-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%af%d5%a1/
Օգոստոսին 454 պատանի արձակուրդը կանցկացնի հայրենիքում` «Քայլ դեպի տուն» ծրագրի շնորհիվ (Տեսանյութ)