Don't have Telegram yet? Try it now!
https://begoonah.com/2018/12/08/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2/
چالش حمایت از اعتصاب حمید رحمتی برای آزادی معلمان در بند