Don't have Telegram yet? Try it now!
https://begoonah.com/2019/11/15/%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1/
سه برابر کردن قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه از جیب مردم