Don't have Telegram yet? Try it now!
https://begoonah.com/2020/08/07/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%87/
بی‌خبری از سرنوشت دونوجوان شانزده و هفده ساله بازداشتی