Don't have Telegram yet? Try it now!
https://besoyehazadi.com/2019/03/09/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1/
تظاهرات و راهپیمایی بزرگ در واشنگتن در همبستگی با قیام مردم ایران + عکس و فیلم