Don't have Telegram yet? Try it now!
https://biblicalhebrewetymology.com/he/2018/05/18/%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%a4/
במדבר: פקידה על כל גווניה ~ יהושע שטיינברג