Don't have Telegram yet? Try it now!
https://biblicalhebrewetymology.com/he/2018/06/08/%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a9/
שלח/יום כיפור: סליחה, מחילה, כפרה בשפע! ~ יהושוע שטיינברג