Don't have Telegram yet? Try it now!
https://biblicalhebrewetymology.com/he/2019/01/18/%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a2-%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%91%d7%a8%d7%92/
בשלח: מנה מוכנה ~ יהושוע שטיינברג