Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bisposimplicio.wordpress.com/2017/08/29/%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%9c-%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%a9%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8/
גדרל ייסר את יהושע במדבר