Don't have Telegram yet? Try it now!
https://blankydav.com/2019/01/30/d%d1%b3-y%d1%b3u-think-you-%c9%97%c9%9b%e0%b8%a3%c9%9b%ca%80%d1%b5%c9%9b-%c9%b1%d1%b3%ca%80%c9%9b-t%c9%a6a%c9%b3-y%d1%b3u-%c9%a6a%d1%b5%c9%9b-%f0%9f%a4%94/
Dѳ yѳu think you ɗɛรɛʀѵɛ ɱѳʀɛ tɦɑɳ yѳu ɦɑѵɛ? 🤔