Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bookgiaokhoa.com/story/bai-10-dan-so-va-suc-ep-dan-so-toi-tai-nguyen-moi-truong-o-doi-nong/
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng