Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bookgiaokhoa.com/story/dac-diem-cua-ngon-ngu-noi-va-ngon-ngu-viet/
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết