Don't have Telegram yet? Try it now!
https://boolokam.com/%e0%b4%ac%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a6%e0%b5%81-%e0%b4%85%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae%e0%b4%bf%e0%b4%a3%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%86-%e0%b4%a8%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b4%aa%e0%b4%be/252709
ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ നിലപാട് ,അത് തൃപ്തി ദേശായിയോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, അതാണ് ശരി