Don't have Telegram yet? Try it now!
https://boolokam.com/chandran-komath-article/252462
മുകളിലോട്ടു പോകുന്തോറും വർദ്ധിക്കുകയും താഴോട്ടു വരുമ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും ബ്രാഹ്മണിക അംഗീകാര വിതരണനീതി