Don't have Telegram yet? Try it now!
https://boolokam.com/kj-jacob-article/256825
പച്ചത്തെറിയും പുലയാട്ടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുകാലത്തു ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; കേരള പോലീസിന്റെ തലവനായിരുന്നു