Don't have Telegram yet? Try it now!
https://boolokam.com/post-about-joseph-stalin/258260
ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ക്ഷാമകാലത്തു സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു - 'രേഖകൾക്കു കാത്തിരിക്കാം, പട്ടിണിക്കു പറ്റില്ല'