Don't have Telegram yet? Try it now!
https://boropark24.com/simchas-hatenoyim-menachem-br-hershel-berger-hakallah-bas-rshlome-yosef-raab/
Simchas Hatenoyim Menachem B”R Hershel Berger HaKallah Bas R’Shlome Yosef Raab