Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cerovic.wordpress.com/2010/02/22/pomorsko-imovinsko-pravo-fakultet-za-pomorstvo-u-kotoru/
Pomorsko imovinsko pravo - Fakultet za pomorstvo u Kotoru