Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2016/08/15/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97/
แนวทางการศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิด มูลแห่งหนี้ นิติเหตุ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด