Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2016/09/27/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88/
ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน