Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chacrit.wordpress.com/2017/05/04/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81/
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเชียงใหม่