Don't have Telegram yet? Try it now!
https://chutneymusic.com/chutney-soca-2020-rodj-dekhi-la-by-sandesh-sewdien-terry-gajraj-ravi-babooram/
Rodj Dekhi La by Sandesh Sewdien, Terry Gajraj & Ravi Babooram