Don't have Telegram yet? Try it now!
https://coach-michal.com/2019/01/26/%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%90/
פרשנות שגויה - איך אפשר לפרש סיטואציות חברתיות טוב יותר? להלן תרגיל לבדיקת הפרשנות שלך לשיפור תקשורת בין-אישית