Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cool-like.ru/%d5%a2%d5%a5%d5%ac%d5%ac%d5%a1-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ab%d6%80-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80/
Բելլա Քոչարյանը հրապարակել է իր օրագրից հատվածներ. «Տարիների հեռվից դրանք ավելի անկեղծ ու խոսուն են»