Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cool-like.ru/%d5%bf%d5%b2%d5%a5%d6%80%d6%84%d5%b6-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8%d5%a3%d6%87%d5%b8%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%ac-orbiter-3-%d5%ad%d5%b8%d6%81/
«Տղերքն ավելի են ոգևորվել.» ‹‹ORBITER-3›› խոցած Վարդանը զորացրվել է ու պատմում է հիշարժան դեպքի մանրամասները