Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/2-8-problemy-pravovogo-regulirovaniya-deyatelnosti-kollektorskih-agentstv-v-bankovskoy-sfere