Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/2016-04-053-martin-haydegger-o-sudbe-germanii-i-nemtsev-i-o-situatsii-v-evrope-v-1942-1948-gg-referativnyy-obzor-heidegger-m-anmerkungen-i-v