Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/a-u-nas-vse-shamany-pravoslavnye-sovremennyy-neo-shamanizm-i-problema-kulturnoy-identichnosti