Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskie-tehnologii-obucheniya-v-shkole-uchitelyu