Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-upravleniya-professionalnoy-karieroy-ofitserskih-kadrov