Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmicheskie-imitatsionnye-modeli-upravleniya-materialnymi-zapasami-na-sklade