Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-v-ramkah-bazovoy-rolevoy-dp-modeli-bezopasnosti-sistem-s-prostymi-traektoriyami-funktsionirovaniya