Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/antitserkovnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-v-massr-na-primere-slobod-zeyskogo-rayona