Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/antropomorfnye-priznaki-v-strukture-kontseptov-um-i-mind