Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-sistema-opredeleniya-tsunami