Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/buddiyskie-soobschestva-v-logike-sotsiologicheskogo-issledovaniya