Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/buryatskie-natsionalnye-chasti-v-sostave-aziatskoy-konnoy-divizii-1919-1920-gg