Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskaya-situatsiya-v-mire-i-v-rossii