Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/deontologiya-i-lichnostnyy-podhod-v-sisteme-preduprezhdeniya-konfliktnyh-situatsiy-v-ortopedicheskoy-stomatologii