Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/deskriptory-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-v-sisteme-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov