Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskaya-inzheneriya-proektirovanie-eor-dlya-podgotovki-inzhenerov-v-metricheskom-kompetentnostnom-formate