Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-yazykovogo-razvitiya-i-sotsialnyy-status-yazyka-na-materiale-chukotsko-koryakskih-yazykov