Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-voprosy-sovremennoy-teorii-konkurentsii