Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/dolzhenstvovanie-kak-ustanovka-uchastnogo-soznaniya-m-m-bahtina-fenomenologicheskaya-analitika