Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/dromenon-bogov-ot-dnevnyh-misteriy-k-nochnym-zabavam-obzor-vosmoy-konferentsii-iz-nauchno-issledovatelskogo-proekta-metafizika-belyh