Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-ekonomicheskie-aspekty-razvitiya-turistsko-rekreatsionnoy-sfery-v-pridnestrovie