Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ekomuzey-zapovednik-tyulberskiy-gorodok-kak-uchebno-nauchnyy-tsentr-etnoekologicheskiy-issledovaniy-pritomya