Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/elektivnyy-kurs-kak-faktor-realizatsii-individualnoy-obrazovatelnoy-traektoriishkolnikov